Radiologia del Pulmó i Via Aèria: Principals Malalties Infeccioses i Neoplàsiques

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M2. Radiologia anatomoclínica: pulmó i via aèria 1
ECTS:
11
Durada:
110 h.
Contingut:

Temes radiològics


1. Anatomia radiològica del pulmó i de la via aèria
1.1. Anatomia lobar i segmentària del pulmó
1.1.1. Radiologia convencional
1.1.2. Tomografia axial computada
1.2. Anatomia de la via aèria
1.2.1. Radiologia convencional
1.2.2. Tomografia axial computada

2. Radiografia de tòrax
2.1. Projeccions
2.2. Criteris de qualitat tècnica
2.3. Avaluació sistemàtica

3. Signes radiològics bàsics

4. Patrons radiològics
4.1 Augment de densitat
4.1.1. Consolidació. Patró alveolar
4.1.2. Patró intersticial
4.1.3. Atelèctasi
4.1.4. Nòdul pulmonar solitari
4.1.5. Nòduls pulmonars múltiples
4.1.6. Masses pulmonars
4.1.6.1. Quist hidatídic
4.1.6.2. Abscés de pulmó
4.1.6.3. Càncer de pulmó
4.1.7. Estadificació de càncer de pulmó TNM
4.1.8. Covid-19

5. Disminució de la densitat
5.1. Hiperclaredat pulmonar
5.2. Emfisema pulmonar
5.3. Tràquea i bronquis. Alteracions
5.4. Patró destructiu. Lesions cavitades

Temes mèdics

6. Infeccions pulmonars
6.1. Infeccions pulmonars en pacients immunocompetents
6.2. Infeccions pulmonars en pacients immunodeprimits

7. Infeccions bacterianes
7.1. Pneumònia comunitària
7.2. Pneumònia per aspiració
7.3. Pneumònia nosocomial i associada a VMI.
7.4. Pneumònia en el pacient immunodeprimit.
7.5. Abscés pulmonar

8. Infeccions víriques
8.1. Covid-19
8.2. Altres

9. Infeccions per micobacteris
9.1. Tuberculosi pulmonar
9.2. Micobacteris atípics

10. Infeccions fúngiques i parasitàries
10.1. Aspergilosi pulmonar
10.2. Candidiasi broncopulmonar. Mucormicosi. Criptococosi.
10.3. Pneumocistis jirovecii.
10.4. Nocardiosi pulmonar
10.5. Quist hidatídic

11. Neoplàsies benignes, malignes i metàstasis
11.1. Nòdul pulmonar solitari
11.2. Tumors benignes
11.3. Tumors de baixa malignitat: T. Neuroendocrins i altres
11.4. Tumors malignes: Càncer de pulmó. Limfoma
11.5. Metàstasis pulmonars

12. Pulmó i malalties sistèmiques
12.1. Afectació pulmonar en les malalties sistèmiques/autoimmunes
12.2. Hemorràgia alveolar

13. Emfisema pulmonar

14. Patologia de la tràquea i els bronquis
14.1. Malformacions traqueals
14.2. Traqueomalàcia
14.3. Traqueobroncopatia osteocondroplàstica
14.4. Tumors
14.5. Malalties infiltratives
14.6. Bronquiectasis

 

 

 

Inscripció