Radiologia del Pulmó i Via Aèria: Principals Malalties Infeccioses i Neoplàsiques

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  • Graduats recents amb inquietuds científiques que volen orientar tota o part de la seva carrera professional en l'àmbit del coneixement en general i específicament de la patologia toràcica.
  • Professionals amb lloc de treball estable que opten per augmentar els seus coneixements o les seves expectatives laborals a través d'un màster en coneixement toràcic clínic-radiològic.

 

 

Codi:
CRAPUVAS-I1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
  • Adquirir i desenvolupar habilitats per incorporar coneixements bàsics en radiologia en patologia toràcica.
  • Identificar les estructures anatòmiques normals al tòrax a través de la radiografia de tòrax i el TC.
  • Distingir els diferents patrons radiològics pulmonars.
  • Conèixer la clínica i la radiologia de les diferents infeccions pulmonars.
  • Conèixer la clínica i la radiologia de les neoplàsies pulmonars benignes i malignes.
  • Identificar la clínica i la radiologia de les malalties sistèmiques a nivell de pulmó.
  • Distingir la clínica i la radiologia de l’emfisema pulmonar i de la patologia traqueal i bronquial.

 

 

Coordinació acadèmica:
Tomás Sempere Durá
Maria Teresa Auguet Quintillá
Docents:
Tomás Sempere Durá
Maria Teresa Auguet Quintillá
Durada:
11 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 22/11/2023 al 13/03/2024
Especificació durada:
110 h
Horari:
Dimarts i dimecres de 16 a 20 h.
Ubicació:
Unitat Docent Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (Tarragona)
Preu:
1515 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs