Qüestions específiques en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul V: Qüestions específiques en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:
A escollir 3 de les 4 assignatures següents:
  • L'ensenyament de la cultura en ELE: la literatura, la història, el cinema i la música (3 ECTS)
  • Avaluació de les competències en ELE (3 ECTS)
  • Els processos de certificació en ELE (3 ECTS)
  • Varietats de l'espanyol i ELE (3 ECTS)