Programa de capacitació per a promotors i gestors de projectes internacionals de R+D+i

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Getting ready for Horizon Europe
Durada:
20 h.
Contingut:
 • Getting ready for Horizon Europe
  1. Encaix de la idea en el topic
  2. Formació del consorci (la cadena de valor)
 • Avanç sobre L'Estat de l'art
  1. Fonts per SOTA (patents, cordis, lobbies ...)
  2. Comparació avenços
 • Comunicació i disseminació
  1. Aspectes generals
  2. Open Access i Open Data
 • Explotació i implementació
  1. Estructures de Gestió (IPR)
  2. Gestió de Riscos
 • Exercici pràctic. Pilar II o III.
  1. Consorci i stakeholders (mapa de perfils)
  2. Alinear el projecte als objectius de la call
  3. Identificar accions d'impacte en el projecte i alinear-les a la call
 • Cap a una Proposta Reeixida a MSCA IF
  1. Candidat (s) i supervisor (es)
  2. Planificació i suport a la redacció
  3. Revisió de propostes
 • Exercici pràctic: MSCA-IF
  1. Avaluació d'un matching de MSCA-IF
  2. Revisió de propostes
Mòdul:
Temes Transversals
Durada:
20 h.
Contingut:
 • Presentació
 • Perspectiva de gènere en la investigació
 • Pla de comunicació
 • Stakeholders
 • Public engagement / outreach activities. Cas pràctic
 • Polítiques, guies, informes i recomanacions de polítiques EU.
 • Cas pràctic
 • Ètica en el tractament de dades en SSH i TIC
Mòdul:
Gestionar un projecte europeu de R+D+i
Durada:
20 h.
Contingut:
 • Fase de "Grant Agreement preparation"
  1. Negociació i Interlocució amb la CE
  2. El paper d'un Project Manager (composició de el Consorci; repàs de Budget, revisió de "tasks", data d'inici, etc.)
  3. Incidències amb el Consorci (Baixa / alta d'algun soci; third parties, canvis en el pressupost ...)
  4. Signatura dels documents (alta / canvis "Legal signatory"; alta "Financial signatory")
 • Gestió dels aspectes ètics de la proposta aprovada
  1. És viable èticament el projecte segons les normes comunitàries?
  2. Procés de revisió i documentació,
  3. Actors implicats: rols i implicació
 • Acord de Consorci
 • Fase d'implementació de el projecte
  1. Planificació i seguiment de deliverables i milestones (cronograma);
  2. Seguiment financer i administratiu (intern i a nivell de consorci);
  3. Amendments;
  4. Estratègia de comunicació interna i amb la CE: Handbooks, reunions (kick-off, periòdiques ...), interlocució amb el PO, amb els WP leaders / steering comitee .
  5. Avaluació de el projecte: informes científics i financers, justificacions financeres i mid-term review.
 • Gestió de costos de personal
  1. Tipus de personal (propi, contractat, ICREA ...)
  2. Control i seguiment de la dedicació: timesheets
 • Seguiment dels aspectes ètics durant l'execució
Mòdul:
Pressupost, Justificació Econòmica i Auditoria d'un Projecte Europeu en R+D+i
Durada:
20 h.
Contingut:
 • Elaboració d'un pressupost. Regulacions específiques H2020
  1. Conceptes: Actual costs; Unit costs; Flat rate; Lump sum
  2. Normativa específica H2020.
  3. Third Party
   1. Què són
   2. Tipologies
  4. Financial Statements
   1. Justificació de costos
   2. Use of the resources
   3. Management report
   4. Cas Pràctic: Elaboració d'un pressupost i una justificació econòmica
   5. Correcció i Conclusions activitat dirigida
  5. Amendments
   1. Quan són necessaris
   2. Procediment
  6. Auditoria
   1. Errors més freqüents
   2. Com preparar i afrontar una auditoria de la CE / Tribunal de Comptes
  7. Presentació de el cas pràctic no presencial (pre-auditoria d'un projecte).