Problemes específics en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Problemes específics en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
Durada en ECTS 5 (equivalent a 50 hores lectives)

  • La pronunciación en la clase de ELE (professor/a: Sílvia Planas)
  • Cuestiones de gramática superior en la enseñanza de ELE (profesor/a: Maria Bargalló)
  • Problemas normativa del español aplicada a la clase de ELE (professor/a: Jose A. Moreno)