Principis de comunicació aplicats a la supervisió

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 2:La comunicació. Aplicacions a la supervisió (1)
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. Teoria de la comunicació.
 2. L'escolta.
 3. El feedback.
 4. La confrontació aplicada a la supervisió.
 5. Nivells de comunicació
 6. Exercicis pràctics.
 7. Metodologia de la Intervisió.
Dates: 26-27 MAR
Mòdul:
Mòdul 3: La comunicació. Aplicacions a la supervisió (2)
ECTS:
1,5
Durada:
15 h.
Contingut:
 1. El diàleg obert en la supervisió.
 2. Tècniques d'entrevista.
 3. Comunicació no violenta.
 4. L'art de conversar segons Schulz.
Dates: 16/17 ABR

Inscripció