Preparació per l'HSK 4.2

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones interessades en la llengua i cultura xinesa, treballadors en empreses amb relacions internacionals amb la Xina o persones amb un interès especial en viatjar o treballar a la Xina
Criteris de selecció:
Coneixements previs de xinés. Nivell HSK4 . Vocabulari, més de 1.000 Paraules
Codi:
CP42LG-A1-2021-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
- Aprofundir en el coneixement de les cultures i costums dels països de parla xinesa.
- Saber adequar-se a cada situació concreta sabent escollir entre els diversos mitjans, formesi registres de comunicació.
- Fer un ús ràpid, actiu i freqüent de la llengua apresa.
¿ Aplicar estratègies apropiades per compensar, en una situació de comunicació oral o escrita, deficiències en el domini de el codi lingüístic o altres llacunes de comunicació.
Coordinació acadèmica:
Zhu Rongrong
Docents:
Zhu Rongrong
Durada:
39 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 02/02/2021 al 13/05/2021
Horari:
Martes y jueves de 17.00 h a 18.30 h
Ubicació:
Campus Catalunya Av. Catalunya 35 43007 Tarragona
Preu:
302 €
Contacte:

Temari del curs