Preparació per l'HSK 4

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones interessades en la llengua i cultura xinesa, treballadors en empreses amb relacions internacionals amb la Xina o persones amb un interès especial en viatjar o treballar a la Xina
Criteris de selecció:
Coneixements previs de xinés. Nivell HSK4 . Vocabulari, més de 1.000 Paraules
Codi:
CPHSK4LG-A3-2020-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
¿ Aprofundir en el coneixement de les cultures i costums dels països de parla xinesa.
¿ Saber adequar-se a cada situació concreta sabent escollir entre els diversos mitjans, formes i registres de comunicació.
¿ Fer un ús ràpid, actiu i freqüent de la llengua apresa.
¿ Aplicar estratègies apropiades per compensar, en una situació de comunicació oral o escrita, deficiències en el domini de el codi lingüístic o altres llacunes de comunicació.
Coordinació acadèmica:
Zhu Rongrong
Docents:
Zhu Rongrong
Durada:
39 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 08/10/2020 al 30/01/2021
Horari:
Dimarts i dijous de 16.00 a 17.30 hores
Ubicació:
Aules Campus Catalunya - URV
Preu:
299 €
Contacte:

Temari del curs