Patologia Intersticial Pulmonar

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
M3. Radiologia anatomoclínica: pulmó i via aèria 2
ECTS:
7
Durada:
70 h.
Contingut:

Temes radiològics

1. TACAR TC d’alta resolució

2. Anatomia de l’interstici pulmonar i del lobulet pulmonar secundari

3. Patrons de TACAR
3.1. Augments de densitat
3.1.1. Patró reticular: septal, reticular i panalització
3.1.2. Vidre desllustrat, condensació, peribroncovascular
3.1.3. Patrons combinats
3.1.4. Patrons micronodulillars
3.2. Disminució de la densitat
3.2.1. Patrons quístics
3.2.1.1. Histiocitosi de cèl·lules de Langerhans
3.2.1.2. Linfangioleiomiomatosis
3.2.1.3. Pneumonitis intersticial limfocítica
3.2.1.4. Pneumònia por Pneumocystis jirovecii
3.2.1.5. Quists de rusc
3.2.2.Patró de parcejat i mosaic

4. Malalties difuses pulmonars
4.1. Malalties intersticials difuses
1.1.1. Fibrosis pulmonar idiopàtica NIU
1.1.2. Pneumònia intersticial no específica NINE
1.1.3. Pneumònia organitzada citogenètica NOC
1.1.4. Pneumònia intersticial aguda NIA
1.1.5. Bronquiolitis del fumador BR-EPI
1.1.6. Pneumònia intersticial descamativa NID
1.1.7. Pneumònia intersticial limfoide NIL
1.1.8. Fibroelastosis pleuropulmonar idiopàtica
4.2 Malalties relacionades amb el tabac
4.3. Sarcoïdosis
4.4 Toxicitat pulmonar
4.5 Infeccions pulmonars que simulen una MPID
4.6 Pneumonitis per hipersensibilitat
5. Altres malalties intersticials difuses
5.1. Silicosis i pneumoconiosis
5.2. Limfangitis carcinomatosa
5.3. Edema pulmonar cardiogènic
5.4. Tuberculosis
5.5. Pneumònia eosinòfila crònica
5.6. Proteïnosis alveolar
5.7. Pneumònia per Pneumocystis jirovecii
5.8. Síndrome de distrés respiratori agutTemes mèdics


6. Malalties amb patrons intersticials
6.1. Ambientals: Silicosis, asbestosi i pneumoconiosis
6.2. Pneumonitis per hipersensibilitat i Pneumònia eosinòfila crònica
6.3. Vasculitis i hemorràgia pulmonar
6.4. Sarcoïdosis
6.5. Tuberculosis
6.6. Pneumònia per Pneumocystis jirovecii
6.7. Síndrome del distrés respiratori agut
6.8. Limfangitis carcinomatosa
6.9. Edema pulmonar cardiogènic

7. Malalties intersticials difuses
6.10. Fibrosis pulmonar idiopàtica NIU
6.11. Pneumònia intersticial no específica NINE
6.12. Pneumònia organitzada citogenètica NOC
6.13. Pneumònia intersticial aguda NIA
6.14. Bronquiolitis del fumador BR-EPI
6.15. Pneumònia intersticial descamativa NID
6.16. Pneumònia intersticial limfoide NIL
6.17. Fibroelastosis pleuropulmonar idiopàtica

8. Toxicitat pulmonar
8.1. Fàrmacs
8.2. Radioteràpia/altres