Mediació en l'Àmbit del Dret Privat

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mediació en l'àmbit del dret privat
ECTS:
6
Durada:
65 h.
Contingut:

Bloc I .La convivència en el context social, comunitari i en les organitzacions 
1.Història i sociologia dels grups i de les comunitats 
2. Comunitat versus individualitat. Les relacions interpersonals 
3. La interculturalitat: Una realitat multicultural 
4. La diversitat religiosa 

Bloc II .Conflicte i convivència 
1. Anàlisis del Conflicte en l'àmbit social 
2. Tipus de conflictes socials 
3. El conflicte i el seu impacte en els àmbits comunitari i de les organitzacions 

Bloc III . La regulació de la convivència en l'àmbit del dret privat: aspectes jurídics i econòmics 
1. El Llibre Cinquè del Codi civil català 
2. La propietat i la funció social 
3. Regulació de la propietat horitzontal, simple, complexa i per parcel.les. 
4. Els arrendaments 
5. Les associacions de veïns i la seva regulació 

Bloc IV . La mediació en d'altres àmbits del dret privat: Mediació a les organitzacions, mediació mercantil i mediació hipotecària 
1. La Mediació a les organitzacions 
2. La Mediació mercantil 
3. La Mediació hipotecaria 

Bloc V .Tallers pràctics en gestió del conflicte en l'àmbit comunitari 
1.Tècniques, estratègies i habilitats comunicatives per mediar en conflictes a l'àmbit comunitari, entre veïns, associacions o d'altres entitats. 
2. Treball de casos pràctics i simulació de casos