Mediació en l'Àmbit del Dret Privat

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

El programa educatiu ha estat homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i consta al registre de centres del Ministerio de Justícia com a centre que imparteix formació en mediació.


Per poder registrar-se com a mediador en els registres oficials de la Generalitat de Catalunya cal haver superat aquesta formació, la part comuna, i/o la part de dret familiar: D'acord amb la normativa vigent sobre mediació en l'àmbit del dret, per tal que una persona pugui inscriure's en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i/o Dret de Família ha de tenir una formació específica en mediació.


Aquest curs pertany a la formació que corresponent a la part específica del dret privat establert pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
Aquesta formació s'adquireix fent determinats cursos, homologats pel Centre, amb una durada mínima de 230 hores, i que han de ser impartits per centres docents universitaris o bé pels col·legis professionals o altres corporacions de dret públic.


De les 65 h del curs, 45 són presencials i la resta són online.


 


 


 

Adreçat a:
Curs complementari a la part general de formació bàsica per professionals, diplomats i llicenciats interessats en desenvolupar les habilitats necessaries per a exercir la funció de mediador o que part de la seva tasca professional estigui dirigida a la gestió d'equips humans o el tractament de conflictes en qualsevol àmbit, en compliment dels requisits del reglament d'accés al registre de mediadors de dret privat de la Generalitat de Catalunya segons Decret 135/2012, de 23 d'octubre de mediació en l'àmbit del dret privat.
Codi:
CMEPDA-I6-2022-8
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Capacitar l'estudiant en la gestió i facilitació de solució de conflictes a l'àmbit del dret privat.
Dotar els estudiants els instruments necessaris per ajudar a tercers a solucionar els seus conflictes, i ajudar-los a arribar a acords, si s'escau.
Formar i pontenciar les habilitats de comunicació i col.laboració bàsiques en les funcions d'una persona mediadora.
Orientar els estudiants sobre les formes d'accedir al desenvolupament professional de la mediació.
Sortides professionals:

* - Mediador familiar.


  - Mediador en serveis de mediació comunitaris administracions locals.


  - Mediador escolar centres escolars.


  - Mediador a l'administració de justícia restaurativa


  - Mediador en despatxos d'advocats o empreses.


  - Formador en l'àmbit de la mediació.


  - Investigador en l'àmbit de la conflictologia 


 


* Aquesta formació forma part de l'itinerari homologat pel Departament de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya: s'ha de completar amb formació en la part comuna i/o la part de dret familiar.
Itinerari formatiu:

Aquest programa està organitzat de forma modular, això significa que pots realitzar-ne algunes parts en forma de curs independent o de Diploma de Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes:

Curs General de Mediació i Resolució de Conflictes


Mediació en l'Àmbit Familiar

Vídeo:

Coordinació acadèmica:
Sergio Nasarre Aznar
Emma López Solé
Gemma Caballé Fabra
Docents:
Sergio Nasarre Aznar
María Font Mas
Elena Cobler Martínez
Ana Bozalongo Antoñanzas
Natàlia Ferré Giró
Emma López Solé
Blanca Deusdad Ayala
Marta Méndez Pichot
Isabel Borràs Molina
Silvina Martins
Lurdes Quintero Gallego
Rafia El Jebari Rhouni
Rosa Maria Garcia Teruel
Natàlia Flores Pujol
Durada:
6 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 05/03/2022 al 23/04/2022
Especificació durada:
65 hores
Horari:
Dissabtes de 9 a 14 h i de 15 a 18 h.
Ubicació:
Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Reus
Preu:
560 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs