Màster en Innovació en Atenció Primària

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
- Professionals amb experiència dins l'àmbit de l'atenció primària
- Metges que vulguin oferir un enfocament social i comunitari a l'atenció primària
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Codi:
MIAPS-M1-2021-2
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:
Conéixer les noves eines, metodologies i estratègies per desenvolupar la pràctica clínica en un entorn cambiant i des d’un enfocament integral de la salut.
Competències professionals:

  • Conèixer i gestionar les funcions clíniques pròpies de la medicina familiar i comunitària des d’una perspectiva oberta als diferents contextos d’atenció primària de salut
  • Analitzar i reconèixer els diferents enfocaments integrals de la demanda assistencial en un centre de salut i la seva idiosincràsia
  • Aplicar els conceptes de incertesa clínica a la consulta d’atenció primària en diferents contextos de treball
  • Aplicar els conceptes de prevenció quaternària a la consulta d’atenció primària amb un enfocament sistèmic
  • Conèixer els mecanismes i pràctiques per a enfortir la qualitat i la seguretat del pacient a la pràctica clínica
  • Conèixer noves eines TIC de suport a la pràctica clínica
  • Desenvolupar les competències de lideratge clínic des d’una vessant social i comunitària

Direcció:
Rosa Solà Alberich
Docents:
Carlos Brotons Cuixarts
Joan Josep Cabré Vila
Montserrat Gens Barberà
Sabina Molina Gallardo
Eric Sitjas Molina
Elisabe Balló Peña
Mar Casanovas Marfa
Xavier Bayona Huguet
Jordi Monedero Boado
Neus Camañes García
Diana Fernández Valverde
Irene Moral Peláez
Josep Davins Miralles
Jordi Martínez Roldán
Rosa Mª Morral Parente
Belchin Adriyanov Kostov
Eduard Peñascal Pujol
Maria Nolla Domenjó
Francisco Cegri Lombardo
Berta Ortiga Fontgivell
Johanna Milena Caro Mendivelso
José Antonio González Ares
Sara Manjón Del Solar
Francesc García Cuyas
Durada:
60 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 17/02/2021 al 21/10/2022
Calendari del curs:
Horari:
segons presencialitat. Una setmana intensiva cada quatre mesos
Ubicació:
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC)
C/ Diputació, 316. 08009 Barcelona
aulavirtual@camfic.org i el Tel: 93 301 17 77
Plànol de situació:

Preu:
4800 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779 966
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs