Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Un màster dissenyat per a formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació,
el manteniment i la millora dels sistemes de gestió integrada de la qualitat, el medi ambient
i la seguretat laboral
Adreçat a:
Aquest màster està dirigit a les persones interessades en l'àmbit de la Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i la Seguretat Laboral amb estudis superiors en:
- Ciències químiques
- Enginyeries
- Economia i Empresa
- Relacions Laborals
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Codi:
MGIQMSEN-M3-2021-17
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:
- Formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació, el manteniment i millora dels sistemes de gestió integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Laboral

- Proporcionar els coneixements per fer auditories internes dels tres àmbits, segons els requisits de les normes vigents.
Sortides professionals:

- Responsable en les àrees de Qualitat, de Seguretat i Salut Laboral i de Medi Ambient.
- Coordinador de sistemes de gestió integrada.
- Consultor per al disseny, implementació i manteniment dels sistemes de gestió integrada.
- Auditor intern o extern (segons la formació prèvia) en processos de gestió i acreditació.
- Assessor en gestió ambiental i seguretat laboral

Pàgina web:
Direcció:
Magdalena Constantí Garriga
Coordinació acadèmica:
Magdalena Constantí Garriga
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Lluis Balsells Virgili
Magi Casellas Andreu
Magdalena Constantí Garriga
Manel Cardiel Tarragó
Josep Castán Martín
Durada:
60 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 15/10/2021 al 31/10/2022
Especificació durada:
Hores Presencials: 192 h - Hores No Presencials: 326 h
Horari:
Divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 9 a 13 h.

M1 - Models de qualitat i millora de processos - del 15/10/2021 al 22/10/2021
M2 - Gestió de la qualitat. ISO 9001: 2015 - del 23/10/2021 al 11/01/2022
M3 - Gestió ambiental. ISO 14001:2015 - del 14/01/2022 al 25/02/2022
M4 - Gestió de la prevenció. DIS ISO 45001 - del 04/03/2022 al 25/04/2022
M5 - Integració de sistemes de gestió i auditories - del 22/04/2022 al 20/05/2022
M6 - Projecte - del 27/05/2022 al 30/09/2022
Ubicació:
Aula (507) Campus Catalunya Avinguda de Catalunya 35 Tarragona
Plànol de situació:

Preu:
4545 €
Beques i facilitats de pagament:

1. Beques FURV: Aquest postgrau disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV

2. Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del curs + 40 % a meitat de curs

3. Bonificació: Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" (FUNDAE). Més informació en Bonificació FUNDAE

Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14: Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Als alumnes amb el títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals se'ls convalidarà el mòdul de gestió de la prevenció.
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs