Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul I: Bases per a l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
 • Adquisició de segones llengües i llengües estrangeres (2 ECTS)
 • Metodologia de l'ensenyament de llengües: espanyol com a llengua estrangera (2 ECTS)
 • Anàlisi i producció de materials d'ELE (2 ECTS)
 • Documents de referència per a l'ensenyament-aprenentatge d'ELE (2 ECTS)
Mòdul:
Mòdul II: El lèxic, la gramàtica, la pragmàtica i la pronunciació en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
 • El lèxic en ELE (2 ECTS)
 • La gramàtica en ELE (2 ECTS)
 • La pragmàtica comunicativa i intercultural en ELE (2 ECTS)
 • La pronunciació en ELE (2 ECTS)
Mòdul:
Mòdul III: Recursos i eines per a l'ensenyament d'ELE
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
 • Gestió de l'aula d'ELE (2 ECTS)
 • Les dinàmiques de joc en classe d'ELE (2 ECTS)
 • Aplicació de les TIC en ELE (2 ECTS)
Mòdul:
Projecte final de diploma / de primer any de màster
ECTS:
3
Durada:
30 h.
Contingut:
Programació d'una Unitat Didàctica (3 ECTS)
Mòdul:
Pràctiques professionals
ECTS:
5
Durada:
50 h.
Contingut:
40 hores de col·laboració en un centre especialitzat, més l'elaboració d'una memòria de pràctiques.
Mòdul:
Mòdul IV: L'ensenyament-aprenentatge d'ELE en contextos específics
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:
A escollir 3 de les 4 assignatures següents:
 • L'espanyol amb finalitats acadèmiques (3 ECTS)
 • L'espanyol amb finalitats professionals (3 ECTS)
 • L'espanyol com llengua d'herència (3 ECTS)
 • Les classes d'ELE a nens i adolescents (3 ECTS)
Mòdul:
Mòdul V: Qüestions específiques en l'ensenyament-aprenentatge d'ELE
ECTS:
9
Durada:
90 h.
Contingut:
A escollir 3 de les 4 assignatures següents:
 • L'ensenyament de la cultura en ELE: la literatura, la història, el cinema i la música (3 ECTS)
 • Avaluació de les competències en ELE (3 ECTS)
 • Els processos de certificació en ELE (3 ECTS)
 • Varietats de l'espanyol i ELE (3 ECTS)
Mòdul:
Mòdul VI: Bases de la recerca per al professorat d'ELE
ECTS:
4
Durada:
40 h.
Contingut:
A escollir 2 de les 3 assignatures següents:
 • Metodologia de la recerca (2 ECTS)
 • Recerca en acció (2 ECTS)
 • Elaboració d'articles de recerca (2 ECTS)
Mòdul:
Projecte final de màster
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
Treball personal de recerca sobre qüestions relacionades amb l'ensenyament d'ELA dirigit per un docent del màster:
 1. Adquisició i metodologia de segones llengües, anàlisis de materials i documents de referència en l'ensenyament d'ELE.
 2. L'ensenyament del lèxic, la gramàtica, la pragmàtica i la pronunciació a la classe d'ELE.
 3. Recursos i eines, gestió de l'aula, dinàmiques del joc i les TIC a la classe d'ELE.
 4. L'ensenyament d'ELE en contextos diversos: classes de cultura, finalitats específiques, espanyol com a llengua d'herència i classes a infants i adolescents.
 5. Aplicació de les normatives i avaluació de les competències a l'ensenyament d'ELE i varietats de l'espanyol.

Inscripció