Màster en Direcció de Recursos Humans

  • Curs tancat
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Un programa modular, semipresencial i amb pràctiques en empreses referents.
Introducció:

Teniu a les mans el programa de postgrau en Direcció i Gestió de Recursos Humans que des de fa disset anys tinc el plaer de dirigir des del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Durant aquest període, el paper de les persones dins les organitzacions s’ha revaloritzat i els departaments de recursos humans han hagut d’atendre nous reptes i adquirir noves funcions.
El programa, actualitzat i renovat, està dissenyat per a què l'alumnat adquireixi les competències directives i de gestió dels recursos humans requerides actualment per les
organitzacions, amb un plantejament integral que engloba les polítiques de recursos humans com a part de l’estratègia de l’empresa, el marc de relacions laborals, les tècniques i eines de gestió, planificació i selecció, les habilitats directives imprescindibles per la direcció de persones i equips, i la responsabilitat social corporativa.
El programa és modular i està estructurat mitjançant un Màster, un Diploma de Postgrau i tres cursos, tots impartits per professorat universitari i professionals experts en la gestió dels recursos humans. Juntament amb les classes, es contemplen 225 hores de pràctiques en empreses i l’elaboració d’un projecte de fi de curs.
L’experiència de les disset edicions realitzades fins ara ha consolidat el programa i ha enfortit les relacions de col·laboració amb els professionals i les empreses, la qual cosa a fet possible que més d’un centenar d'alumnes formats en aquest programa desenvolupen avui dia funcions de direcció i gestió de recursos humans.
Estic convençut que aquesta nova edició seguirà gaudint de la vostra confiança.
Dr. Jordi Tous Pallarès
Àrea de Psicologia Social
Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
Director del Màster en Direcció de Recursos Humans

Adreçat a:

Diplomats universitaris, graduats i llicenciats de totes les carreres, estudiants de postgrau i professionals que treballen o no a l'àmbit de la gestió dels RH.

Criteris de selecció:
Carta de Motivació
Currículum Vitae
Codi:
MDIRHE-M10-2021-17
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:

Formar a professionals de la direcció de recursos humans

Sortides professionals:

1. Director del departament de recursos humans
2. Director tècnic de diferents àrees funcionals dels recursos humans:
- Reclutament i selecció
- Formació i desenvolupament
- Comunicació interna i externa
- Serveis i atenció als empleats
3. Negociació interna
4. Tècnic en avaluació de rendiments i gestió de carreres professionals
5. Tècnic en salut ocupacional
6. Consultor en recursos humans i en gestió de persones. Planificació estratègica dels recursos
humans
7. Consultor en gestió de la formació, desenvolupament i capital intel·lectual
8. Consultor en cerca de talents i acompanyament en processos de selecció
9. Expert en psicologia laboral i relacions humanes: resolució de conflictes, negociació i mediació

Itinerari formatiu:

El programa és modular i està estructurat mitjançant un Màster, un Diploma de Postgrau i tres cursos. Per més informació podeu visitar els següents enllaços:


Diploma de Postgrau en Recursos Humans


Cursos de Formació Contínua (assignatures o móduls que pots cursar de forma independent):


(Mòdul 3) Atracció, selecció i incorporació de talent


(Mòdul 8) Habilitats directives i de gestió d'equips


(Mòdul 10) Auditoria i gestió del talent

Cursos associats:

Teniu disponibles els cursos de l'edició 2020/21 per fer un tast del programa:


(Mòdul 8) Habilitats directives i de gestió d'equips


(Mòdul 10) Auditoria i gestió del talent

Coordinació acadèmica:
Ivette Margarita Espinoza Díaz
Docents:
Jordi Tous Pallarés
Elena Rodríguez Bea
Dolors Setó Pàmies
Margarita Rebenaque Esteve
Ingrid Queralt Montserrat
José Antonio Ferrando Morellón
Carlos María Alcover De La Hera
José Navarro Cid
Àngela Pujol Garrigós
Roberto García Casado
Enric Domènech Sedó
Montserrat Yepes Baldó
Agustí López Hernández
Mª Dolors Aguas Segura
Patricia Ruiz Ruiz
Guadalupe Caudet Piñana
Juan Haro Rodríguez
Jaume Raves Vila
Mª José Poza Lozano
Patricia Sánchez Domínguez
Albert Adam Morell
Camila Merma Linares
Albert Poblet Anglés
Estefania Sanchez Blasco
Durada:
60 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 15/10/2021 al 10/12/2022
Especificació durada:
15 mesos
Horari:

  • Divendres de 16.30 a 20.30 hores
  • Alguns dissabtes de 9.30 a 13.30 hores

Ubicació:

Centre de Formació Permanent de Reus. Fundació URV. Avda de l'Onze de Setembre, 112. Reus

Plànol de situació:

Preu:
4545 €
Beques i facilitats de pagament:

  • Beques FURV: Aquest postgrau disposa d'un de les 36 beques d'accés als títulos propios de postgrau. Tota la informació en Beques FURV.

  • Possibilitat de fraccionament: 10% reserva de plaça en fer la inscripció + 50% abans de l'inici del curs + 40% a mig curs.

  • Bonficació: Aquest curs compleix els requisits per a ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, FUNDAE. Més informació en Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 779966
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs