Màster en Direcció d'Operacions Logístiques

Fitxa Tècnica

Un màster dissenyat per assolir un nivell de coneixement-competència per accedir a la direcció
d'operacions logístiques de qualsevol empresa orientada a la producció o als serveis
Adreçat a:
Grau, llicenciatura o diplomatura en ciències econòmiques (Administració i Direcció d'Empreses, Empresarials, Econòmiques).
Grau, enginyeria o enginyeria tècnica de qualsevol especialitat (Mecànica, Química, Alimentària, Industrial, etc.).
Altres titulacions afins.

Titulats universitaris amb experiència i/o interès en l'àmbit de la Logística. Professionals amb funcions directives de gestió i amb potencial directiu; responsables de departament i tècnics de l'àrea de logística d'empreses industrials i de serveis; professionals d'operadors logístics i empreses transportistes.
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Titulació Prèvia
Codi:
MDLOGEN-M2-2020-5
Títol al que dóna dret:
Màster
Objectius:
Actuar en el desenvolupament de les tasques logístiques d'acord amb la normativa vigent.
Aplicar estratègies de gestió d'empresa relatives a la producció i serveis com: la planificació, control i programació de la producció, disseny del producte i del procés, anàlisis dels moviments interns i externs de matèries primeres, productes semielaborats i acabats en les diferents etapes de la cadena de distribució.
Avaluar els plans de compres i distribució, valorar propostes d'operadors logístics.
Avaluar la idoneïtat d'un transport, en funció de criteris de optimització de costos, seguretat, qualitat i gestió ambiental, etc.
Valorar les opcions i condicions dels mercats per al transport, garanties de conservació i entrega correcta i a temps, assegurances, etc.
Conèixer les condicions de fiscalitat en que s'empara el trànsit de les mercaderies.
Planificar operacions de carrega i descàrrega.
Conèixer els sistemes, equips, procediments per al transport de mercaderies, l'embalatge i l'etiquetatge dels productes.
Dissenyar rutes i elegir mitjans de transport.
Estar capacitat per decidir entre compra i contractació per a la posada en servei de les diferents etapes i del equips, que participen a la cadena de distribució.
Organitzar el moviment d'un magatzem i controlar-ne els estocs, optimitzant els costos.
Aplicar criteris de qualitat en la gestió.
Han de poder defensar davant d'un públic especialitzat de forma clara, un pla logístic integral.
Adquirir habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant de manera autònoma.
Sortides professionals:

1. Direcció de compres
2. Direcció d'operacions
3. Direcció de distribució física
4. Direcció global de planificació
5. Direcció de transports
6. Direcció planner
7. Responsable d'operacions portuàries

Direcció:
Josep Bonet Avalos
Docents:
Mario Arias Oliva
Borja Arrizabalaga Uriarte
Alfred Arias Barrio
Francesc Xavier Borràs Balsells
Laureano Jiménez Esteller
Josep Enric Mañé Lorán
Xavier Camara Turull
Albert Fonts Ribas
Vicent Pallarès Piqué
Juan Carlos Romeo Olmedo
Joan Ramon Cabello Rimbau
Leandro Crespo
Josep Maria Chillida Rabadà
Carlos Arola García
Genoveva Climent Dewit
Josep Lluís Díez Besora
Francisco José Suñé Grande
Ángel Gutiérrez De Lama
Juan Manuel Zaguirre Fernandez
Antonio Llanos Garcia
Mario Calvet Navarro
Carles Segura Balleste
Ricardo Flores Fillol
Sergio Lafita Montells
Rosa Romero Serrano
Rafael González Esquinas
Núria Obiols Vives
Ramón López González
David Martinez Lamuedra
Maties Sans Roselló
Francesc Sanahuja Tenas
Durada:
60 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 16/11/2020 al 25/02/2022
Calendari del curs:
Horari:
Dilluns, dimecres i dijous de 17 a 21 h.
Ubicació:
ETSEQ Av. Països Catalans, 26 - 43007 Tarragona
Preu:
5000 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores: Samantha Gascó
Telèfon: 977 779 963
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat
Entitats col·laboradores:

Temari del curs