Màster de formació permanent en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral

Fitxa Tècnica

Un màster dissenyat per formar responsables i coordinadors en el disseny, la implantació, el manteniment i la millora dels sistemes de gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la seguretat laboral.
Sessions informatives:
Adreçat a:

Graduats/des en ciències, enginyeries, empresarials, relacions laborals, entre d'altres; així com professionals interessats en l'àmbit de la gestió de la qualitat, medi ambient i la seguretat laboral.

Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Idoneïtat Entrevista
Titulació Prèvia
Codi:
MGIQMSLEN-M5-2023-19
Títol al que dóna dret:
Màster de formació permanent
Objectius:

 • Adquirir els coneixements de les normatives de la gestió teòrica i pràctica de les normes ISO 9001, 14001 i 45001 i de les auditories.
 • Integrar-se en un ambient de treball que simuli el lloc de treball mitjançant l'adquisició de coneixement teòrics i pràctics.
 • Entendre el funcionament de les empreses i com es porta a terme la seva gestió.
 • Adquirir habilitats de lideratge i treball en equip.

Sortides professionals:

 • Responsable en les àrees de Qualitat, Seguretat, Salut Laboral i Medi Ambient.

 • Coordinador de sistemes de gestió integrada.

 • Consultor per al disseny, implementació i manteniment dels sistemes de gestió integrada.

 • Auditor intern o extern (segons la formació prèvia) en processos de gestió i acreditació.

 • Assessor en gestió ambiental i seguretat laboral.

Pàgina web:
Direcció:
Magdalena Constantí Garriga
Coordinació acadèmica:
Magdalena Constantí Garriga
Docents:
Enric Brull Alabart
Julio Rodrigo Fuentes
Lluis Balsells Virgili
Magi Casellas Andreu
Josep Castán Martín
Lluis Maldonado Negre
Durada:
60 ECTS
Impartició:
híbrida
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 20/10/2023 al 27/10/2024
Horari:

Divendres de 17 a 21 h i dissabtes de 9 a 13 h

Ubicació:

Aula 312 - Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35 - Tarragona

Plànol de situació:

Preu:
4545 €
Beques i facilitats de pagament:

 • Beques FURV: aquest programa disposa d’una de les beques de la Fundació URV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV.

 • Possibilitat de fraccionament: 10% per la reserva de plaça al moment de fer la inscripció + 50% abans de l’inici del programa + 40% a meitat del programa.

 • Bonificació: aquest programa pot ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

977 779 963 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Més informació:

Als alumnes amb el títol de Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals URV, se'ls convalidarà el mòdul de gestió de la prevenció.
IMPORTANT: Aquells que vulguin fer la convalidació, han de sol·licitar-la al mateix dia que facin la inscripció

Temari del curs

Inscripció