Maneig pràctic del pacient amb dolor crònic

 • Curs obert
 • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Maneig pràctic del pacient amb dolor crònic
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

2. Maneig pràctic del pacient amb dolor crònic (60 h, 6 ECTS)

 • 2.1. Raonament clínic i avaluació clínica del pacient
  • 2.1.1. Raonament clínic. Mecanismes del dolor
   • 2.1.1.1. Dolor nociceptiu
   • 2.1.1.2. Dolor inflamatori
   • 2.1.1.3. Dolor neuropàtic
  • 2.1.2. Dolor Crònic i Sensibilització Central
  • 2.1.3. Mecanismes del dolor referit
  • 2.1.4. Implicacions clíniques

 • 2.2. Raonament clínic i avaluació clínica del pacient
  • 2.2.1. El pacient amb dolor crònic complex
  • 2.2.2. Pràctica Basada en l'Evidencia
  • 2.2.3. Paradigma Biopsicosocial

 • 2.3. El pacient amb dolor crònic complex

 • 2.4. El dolor crònic i la resposta d'estrès: Dolor, fatiga crònica i d'altres símptomes d'hipersensibilitat sensorial
  • 2.4.1. Identificació de la Síndrome de Dolor Crònic Complex
  • 2.4.2. Aproximació al tractament del pacient amb dolor crònic complex
  • 2.4.3. Reestructuració cognitiva
  • 2.4.4. Dessensibilització central
  • 2.4.5. Reeducació física
  • 2.4.6. Placebo i Nocebo en la intervenció terapèutica

Inscripció