Maneig del pacient crític pediàtric

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Maneig del pacient crític pediàtric
ECTS:
8
Durada:
80 h.
Contingut:
Valoració inicial d'una situació urgent: Triangle d'Avaluació Pediàtrica, nivell de triatge. Seqüència ABCDE. Maniobres de RCP pediàtriques. Algoritmes de RCP pediàtriques. Coneixements bàsics de ventilació mecànica. Valoració i atenció de nadons que precisin maniobres de RCP avançada aplicant la seqüència completa de l'algoritme de reanimació. Estabilització d'un pacient amb alteració hemodinàmica. Estabilització d'un pacient amb insuficiència respiratòria. Estabilització d'un pacient amb disminució del nivell de consciència. Casos clínics interactius: - Broncospasme - Xoc sèptic - Estatus convulsiu - Abdomen agut - Traumatisme cranioencefàlic - Encefalitis aguda - Crisi ennuegament - Ofegament - Arítmies cardíaques - Neonatal: Asfíxia perinatal, xoc hipovolèmic, aspiració meconial, mare addicta a drogues - Drenatge toràcic Cada sessió constarà de dues parts: 1.- Una primera part pràctica en la que es valorarà l'actuació dels alumnes sobre el cas clínic plantejat, tenint en compte el material, l'ordre d'actuació i les tècniques de reanimació. 2.- Una segona part dedicada a debriefing i feedback amb els alumnes.