Lideratge: maximitzant el teu potencial com a líder organitzacional i d'equips

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones que formen part de l'Equip Executiu de qualsevol tipus d'organització o que aspiren a formar-ne part.
Criteris de selecció:
Currículum Vitae
Codi:
CLIDERE-I1-2019-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
1. Identificar i descriure les demandes del rol de líder organitzacional.
2. Avaluar el grau d'encaix amb el rol de líder organitzacional en base al coneixement dels talents / fortaleses personals.
3. Crear Plans de Desenvolupament Personal orientats a potenciar fortaleses i controlar debilitats en l'àrea del lideratge organitzacional.
4. Desenvolupar la missió, visió i valors de l'organització.
5. Definir, supervisar, revisar i impulsar la millora del sistema de gestió de l'organització.
6. Seleccionar persones amb el talent natural per exercir el rol de mànagers.
7. Crear una cultura d'alt compromís (engagement) a l'organització.
8. Concebre, formular, revisar i posar al dia el Pla Estratègic i les corresponents polítiques de suport.
9. Comunicar i desplegar el Pla Estratègic d'una manera estructurada a l'organització per assolir els resultats desitjats.
10. Dissenyar l'estructura organitzativa per donar suport al desplegament de les polítiques i estratègies.
11. Gestionar de forma efectiva el canvi organitzacional.
Informació addicional:
Coordinació acadèmica:
Docents:
Joan Ramon Alabart Córdoba
Alfred Arias Barrio
Pilar Segura García
Hans-Jörg Witt
Ignasi Cañagueral Laboria
Lluïsa Cortada Pasola
Antoni Mata De La Cruz
José María Robles Pujals
Rubén Folgado Girón
Alberto Tocco
Claudia Legoff Cisneros
José Luis Vicente Martínez
Durada:
20 ECTS
Impartició:
presencial
Dates:
del 05/09/2019 al 30/06/2020
Calendari del curs:
Horari:
Dimarts i dijous de 18 a 22 h
Ubicació:
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, Avinguda dels Països Catalans, 18, Tarragona
Preu:
2950 €
Ajusts o beques a la matrícula:
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Requisits d'admissió: mínim de 10 anys d'experiència laboral rellevant.
Formulari d'inscripció:

Temari del curs