La transformació social en el món digital

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
  1. Professionals de la salut i de la logística d'emergència humanitària
  2. Docents i estudiants del sector sanitari
  3. Exalumnes del postgrau Especialista Universitari en Cooperació Internacional
  4. Exalumnes d'altres programes afins
Codi:
CTRADICS-A2-2021-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Formar professionals experts en el coneixement al voltant de l'actualitat del món comunicatiu i facilitar els instruments imprescindibles per elaborar estratègies i desplegar projectes al voltant de les noves tecnologies en comunicació per tal d'incidir en la transformació de la societat.
Coordinació acadèmica:
Joan Fuster Garcia
Docents:
Joan Fuster Garcia
Durada:
60 h
Impartició:
online
Dates:
del 13/09/2021 al 24/10/2021
Horari:
Divendres de 17 a 21 i dissabtes de 10 a 14 h.
Ubicació:
Campus Catalunya
Preu:
275 €
Contacte:
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. (FUNDAE).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs