La gestió del personal als ens locals

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Treballadors de la Diputació de Tarragona
Codi:
FGEPEA-I1-2022-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
II Seminari d'actualització: "La Diputació al Dia". "Reptes per una Administració innovadora"
Coordinació acadèmica:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Docents:
Xavier Boltaina Bosch
Alex Grau Orts
M.Pilar Perancho Medina
Silvia Carmona Garias
Durada:
0 ECTS
Impartició:
online
Dates:
del 27/05/2022 al 27/05/2022
Horari:
De 9 a 14 h
Ubicació:
Diputació de Tarragona
Preu:
0 €
Contacte:

Temari del curs