L'art de comunicar males notícies

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
L'art de comunicar males notícies
Durada:
10 h.
Contingut:
Tractament de les habilitats comunicatives necessàries en les relacions sanitaries Conceptes bàsics sobre la notificació de males notícies L'ús del protocol SPIKES per notificar males notícies