Investigar en el ámbito del español como lengua extranjera

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

  • Professors de llengües estrangeres que estiguin interessats a investigar en l'ensenyament-aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera (ELE).
  • Professors de llengües estrangeres que estiguin interessats a investigar durant l'exercici de la seva professió.
  • Professors de vulguin conèixer la metodologia i la pràctica de la recerca dins del camp de la llengua estrangera.
  • Doctorands interessats en la recerca en el camp de l'ensenyament de llengües estrangeres.
  • Joves doctors que vulguin investigar o continuar investigant i publicant en l'àmbit de les llengües estrangeres.
  • Estudiants de grau i de màster que estiguin interessats en la recerca de l'ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

Codi:
CEAELELG-A2-2024-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:

Dotar al professorat dels coneixements i eines necessaris per a dur a terme una recerca de qualitat i la seva difusió en l'àmbit de l'ensenyament-aprenentatge d'ELE.

Vídeo:

Coordinació acadèmica:
M. Isabel Gibert Escofet
Docents:
M. Dolores Jiménez López
Lismary Cristina Castillo Marengo
Antoni Brosa Rodríguez
Durada:
6 ECTS (60 h)
Impartició:
virtual
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 30/09/2024 al 10/11/2024
Horari:

Edició online - Horari asíncron

Ubicació:

Campus virtual de la URV

Plànol de situació:

Preu:
420 €
Beques i facilitats de pagament:

Bonificació: Aquest programa compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE). Més informació a Bonificació FUNDAE.

Contacte:
Telèfon de contacte:

977 779 963 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Més informació:

Les matèries del programa estan comptades en crèdits ECTS (1 crèdit ECTS correspon a 25 hores de treball de l'alumne), que representen la suma del treball de l'alumne, més les hores lectives i les hores de tutoria personalitzada.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció