Investigar en el ámbito del español como lengua extranjera

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Investigar en l'àmbit de l'espanyol com a llengua estrangera
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:

 • Metodologia de la recerca (2 ECTS, 20 hores)
  1. El procés de recerca
  2. Els tipus de recerca característics de la lingüística aplicada. La recerca en l'àmbit de E/LI
  3. El disseny de recerca
  4. Recol·lecció de les dades
  5. Anàlisi de les dades
  6. La redacció de l'estudi
 • La recerca en acció (2 ECTS, 20 hores)
  1. Introducció. L'enfocament reflexiu en l'ensenyament d'idiomes
  2. El concepte de recerca-acció
  3. El professor com a investigador
  4. Els procediments per a investigar l'ensenyament-aprenentatge a l'aula.
  5. L'observació de classes.
  6. El portafoli del docent
 • Elaboració d'articles de recerca (2 ECTS, 20 hores)
  1. Què és un article científic?
  2. Quines són les regles a tenir en compte per a elaborar un article científic.
  3. Com s'organitza un article científic? Seccions principals d'un article científic.
  4. Criteris de qualitat de les revistes científiques.