Introducció a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
MÒDUL 1. Fonaments de la Correcció i l'Assessorament Lingüístic
ECTS:
6
Durada:
60 h.
Contingut:
Mètodes i Entorns de Treball de la Correcció i l'Assessorament Lingüístic
 • Tasques del corrector i l'assessor lingüístic
 • Tipus de correcció: correcció ortotipogràfica i correcció d'estil
 • Mètode de la correcció d'estil: correcció amb control de canvis
 • Mètode de la correcció ortotipogràfica: correcció amb marques i a PDF
 • La correcció als diferents àmbits de treball i a l'entorn digital
 • La llengua, matèria primera de la correcció

Fonts i Recursos per a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic
 • Fonts i recursos. Com i quan utilitzar-los? Recursos en línia o en paper?
 • Diccionaris
 • Gramàtiques
 • Ortografies
 • Manuals i llibres d'estil
 • Glossaris i promptuaris
 • Corpus lingüístics
 • Altres recursos

Normativa i Ús de l'Espanyol Actual
 • Norma i ús, amics o enemics?
 • L'espanyol normatiu. Ha de ser purista un corrector?
 • La norma panhispànica i les obres acadèmiques del segle XXI
 • L'espanyol usual: nivells de llengua i registres
 • Com enfrontar l'anàlisi lingüística d'un text
 • Norma i perspectiva de gènere
 • L'espanyol neutre o espanyol internacional
 • Internet i noves tecnologies: la norma al món digital