Introducció a la Correcció i l'Assessorament Lingüístic

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Persones que volen tenir una primera aproximació a l'àmbit de la correcció i l'assessorament lingüístic en espanyol o que tenen la llengua com a principal eina de treball (traductors, periodistes, professionals de l'àmbit de la comunicació...) i desitgen actualitzar els seus coneixements lingüístics.
Codi:
CICAL-I1-2021-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Proporcionar una aproximació a les tasques de correcció i assessorament lingüístic, als recursos de consulta més habituals entre els professionals d'aquests àmbits i als principals problemes relacionats amb la norma i l'ús de l'espanyol actual.
Coordinació acadèmica:
José Antonio Moreno Villanueva
Docents:
José Antonio Moreno Villanueva
Amelia Padilla Roig
María José García Domínguez
Durada:
6 ECTS
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 18/10/2021 al 19/12/2021
Especificació durada:
Hores No Presencials: 60 h
Horari:
MOODLE (Campus virtual)
Ubicació:
Campus virtual de la URV
Preu:
390 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores:
Samantha - 977 77 99 63
Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat

Temari del curs