Habilitats directives i de gestió d'equips

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Mòdul 8. Habilitats directives i de gestió d'equips
ECTS:
6
Durada:
48 h.
Contingut:

(6 ECTS - 32 hores presencials / 16 hores no presencials)

  • Direcció de grups i equips de treball.
  • Persuasió i influència.
  • Presentacions efectives de projectes.
  • Lideratge assertiu.
  • Desenvolupament assistit.
  • Exercici amb dinàmiques Indoor i Outdoor.

Inscripció