Gestionar un projecte europeu de R+D+i

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Gestionar un projecte europeu de R+D+i
Durada:
20 h.
Contingut:
 • Fase de "Grant Agreement preparation"
  1. Negociació i Interlocució amb la CE
  2. El paper d'un Project Manager (composició de el Consorci; repàs de Budget, revisió de "tasks", data d'inici, etc.)
  3. Incidències amb el Consorci (Baixa / alta d'algun soci; third parties, canvis en el pressupost ...)
  4. Signatura dels documents (alta / canvis "Legal signatory"; alta "Financial signatory")
 • Gestió dels aspectes ètics de la proposta aprovada
  1. És viable èticament el projecte segons les normes comunitàries?
  2. Procés de revisió i documentació,
  3. Actors implicats: rols i implicació
 • Acord de Consorci
 • Fase d'implementació de el projecte
  1. Planificació i seguiment de deliverables i milestones (cronograma);
  2. Seguiment financer i administratiu (intern i a nivell de consorci);
  3. Amendments;
  4. Estratègia de comunicació interna i amb la CE: Handbooks, reunions (kick-off, periòdiques ...), interlocució amb el PO, amb els WP leaders / steering comitee .
  5. Avaluació de el projecte: informes científics i financers, justificacions financeres i mid-term review.
 • Gestió de costos de personal
  1. Tipus de personal (propi, contractat, ICREA ...)
  2. Control i seguiment de la dedicació: timesheets
 • Seguiment dels aspectes ètics durant l'execució