Gestionar un projecte europeu de R+D+i

Fitxa Tècnica

PENDENT DE CONFIRMAR DATES
Adreçat a:
  • Tècnics promotors i gestors de Projectes Europeus d'I+D+i. Preferiblement amb experiència.
  • Investigadors que necessitin desenvolupar capacitats tècniques en la gestió de projectes internacionals
Codi:
CGESEU-A1-2020-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
  • Identificar les claus estratègiques per a una bona gestió del projecte
  • Analitzar els aspectes fonamentals de l'acord de Consorci
  • Definir rols i funcions del Project Officer i de cada participant en el consorci
  • Gestionar les incidències del consorci
  • Establir canals per identificar i resoldre factors ètics de la investigació.
  • Realitzar el seguiment del projecte: justificacions, modificacions, comunicacions amb la CE
  • Gestionar i justificar les despeses de personal
  • Justificar econòmica i tècnicament el projecte
Coordinació acadèmica:
Ignasi Salvadó Estivill
Eva Martín García
Docents:
Anna Maria Estellés Palanca
Ignasi Salvadó Estivill
Eva Martín García
Durada:
20 h
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 09/07/2020 al 10/07/2020
Horari:
9 de juliol de 9:30 a 18:30 h 10 de juliol de 09:30 h a 14:00 h
Ubicació:
Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella C/ Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona
Preu:
180 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977779966
Entitats col·laboradores:

Temari del curs