Gestió, Màrqueting i Organització per a Empreses Vitivinícoles

Fitxa Tècnica

Coorganitza:

Universitat de Vic (UVic) i la Wine Business School (WBS)

Adreçat a:
Professionals del sector vitivinícola que vulguin potenciar les seves habilitats directives, incorporant eines i tècniques que facin més eficient la seva tasca, rol i responsabilitat com a comandaments o responsables.
Codi:
CGEMKEA-I3-2023-8
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Desenvolupar competències i habilitats per donar resposta a les tasques de gestió i direcció d'empreses vitivinícoles, tant en clau interna: gestió de persones, gestió econòmica o gestió de la producció, com especialment externa i de negoci: màrqueting i gestió comercial.
Competències professionals:
o Liderar una empresa o departament vinculada al sector vitivinícola.

o Gestionar un equip de persones al seu càrrec i tenir capacitat per treballar en equip.

o Tenir iniciativa individual, capacitat analítica i esperit crític.

o Capacitat per avaluar i resoldre problemes.

o Demostrar capacitat de presa de decisions.

o Conèixer les tècniques i tendències en gestió de la empresa.

o Conèixer el funcionament de les diferents àrees de gestió des d'una perspectiva transversal.

Sortides professionals:

  • Direcció i gestió d’empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores

  • Departaments financers, comercials, màrqueting, persones i operacions d’ d’Empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores.

Itinerari formatiu:

Aquest programa està organitzat de forma modular, això significa que pots cursar els cursos Gestió, Màrqueting i Organització per a Empreses Vitivinícoles  i Enologia, Viticultura i Cata de forma independent. Un cop has obtingut els dos cursos, pots realitzar el obtenir així el títol de Diploma Interuniversitari d'Especialització en Gestió d'Empreses Vitivinícoles.

Coordinació acadèmica:
Xavier Fumanal Cuadrat
Docents:
Christophe Marquet
Xavier Fumanal Cuadrat
Jordi Rojas Donada
Antoni Viladomat Vers
Josep Albertí Pradera
Xavier Ybargüengoitia Millet
Alicia Estrada Alonso
Durada:
14,5 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 20/10/2023 al 24/02/2024
Especificació durada:
164 h
Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Ubicació:
Seu de la Wine Business School Vilafranca del Penedès C. Amàlia Soler, 29. 08720-Vilafranca del Penedès.
Preu:
1465 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs