Gestió, Màrqueting i Organització per a Empreses Vitivinícoles

Fitxa Tècnica

Coorganitza:

Universitat de Vic (UVic) i la Wine Business School (WBS)

Adreçat a:
Professionals del sector vitivinícola que vulguin potenciar les seves habilitats directives, incorporant eines i tècniques que facin més eficient la seva tasca, rol i responsabilitat com a comandaments o responsables.
Codi:
CGEMKEA-I3-2022-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Desenvolupar competències i habilitats per donar resposta a les tasques de gestió i direcció d'empreses vitivinícoles, tant en clau interna: gestió de persones, gestió econòmica o gestió de la producció, com especialment externa i de negoci: màrqueting i gestió comercial.
Competències professionals:
o Liderar una empresa o departament vinculada al sector vitivinícola.

o Gestionar un equip de persones al seu càrrec i tenir capacitat per treballar en equip.

o Tenir iniciativa individual, capacitat analítica i esperit crític.

o Capacitat per avaluar i resoldre problemes.

o Demostrar capacitat de presa de decisions.

o Conèixer les tècniques i tendències en gestió de la empresa.

o Conèixer el funcionament de les diferents àrees de gestió des d'una perspectiva transversal.

Sortides professionals:

Direcció i gestió d’empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores
Departaments financers, comercials, màrqueting, persones i operacions d’ d’Empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores.

Itinerari formatiu:

Aquest programa està organitzat de forma modular, això significa que pots cursar els cursos Gestió, Màrqueting i Organització per a Empreses Vitivinícoles  i Tècniques de Producció Vitivinícoles de forma independent. Un cop has obtingut els dos cursos, pots realitzar el obtenir així el títol de Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles.

Coordinació acadèmica:
Xavier Fumanal Cuadrat
Docents:
Christophe Marquet
Xavier Fumanal Cuadrat
Jordi Rojas Donada
Antoni Viladomat Vers
Josep Albertí Pradera
Xavier Ybargüengoitia Millet
Alicia Estrada Alonso
Durada:
14,5 ECTS
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 21/10/2022 al 25/02/2023
Especificació durada:
164 h
Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Ubicació:
Seu de la Wine Business School Vilafranca del Penedès C. Amàlia Soler, 29. 08720-Vilafranca del Penedès.
Preu:
1465 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64

Temari del curs

Inscripció