Gestió emocional en situacions de crisi al quiròfan

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
professionals sanitaris
Criteris de selecció:
Associat CISTE
Codi:
CGECQS-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Entendre el funcionament fisiològic i cognitiu durant les situacions de crisi
Identificar les sensacions sentides i el seu corresponent correlat emocional
Conèixer els canals de sortida de les emocions bàsiques
Practicar exercicis per aprendre a sortir de diferents estats emocionals
Coordinació acadèmica:
Jordi Llecha Sabaté
Sílvia Reverté Villarroya
Docents:
Jordi Llecha Sabaté
Durada:
4 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 12/05/2023 al 12/05/2023
Horari:
de 09:00 h a 14:00 h
Ubicació:
Centre d'Innovació en Simulació Terres de l'Ebre. URV Tortosa
Preu:
150 €
Contacte:
José Maria Esteban - josemaria.esteban@fundacio.urv.cat

Temari del curs