Front End Web Developer

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

 • Curs 100% subvencionat pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu, adreçat a persones aturades demandants d'ocupació i un 30% de treballadors en actiu

 • Certificat d'aprofitament acreditat per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

Adreçat a:
 • Persones aturades, registrades al SOC com a demandants d'ocupació
 • Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
  • Títol de Grau o equivalent
  • Títol de Postgrau (Màster) o equivalent
  • Títol de Tècnic Superior (FP Grau Superior) o equivalent de la família professional Informàtica i Comunicacions
  • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional: Informàtica i Comunicacions
 • Han de tenir coneixements de:
  • Programació estructurada / procedural amb al menys 1 llenguatge de programació (p.ex., C o Python): blocs condicionals, iteratius, Funcions, declaració de variables, etc.
  • Coneixements elementals d'Internet: Adreça IP, URL, domini, port, etc.
  • Ofimàtica tradicional i ofimàtica en xarxa.
  • Nivell d'anglès equivalent a nivell B1.
Criteris de selecció:
Carta de Motivació
Codi:
CFROWEDE-A1-2021-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
 • Desenvolupar webs basades en HTML i CSS utilitzant un entorn professional de desenvolupament i eines de gestió de projectes
 • Crear projectes web interactius amb HTML, CSS i JavaScript (ES6) per tal d'assentar els fonaments de la programació web
 • Utilitzar un framework de desenvolupament web basat en JavaScript, com Vue.js, i extrapolar el procés a altres frameworks a partir de l'experimentació
Cursos associats:

Per obtenir la certificació del curs, cal superar amb aprofitament els programes formatius obligatoris de formació complementària: • Curs Bàsic de Prevenció de Riscols laborals (30 hores)

 • Curs d'Inserció Laboral, Sensibilització Mediambiental i en la Igualtat de Gènere (10 hores)

Coordinació acadèmica:
Marc Sánchez Artigas
Docents:
Jordi Pujol Ahulló
Jordi Duch Gavaldà
Antoni Martinez Ballesté
Gerard Paris Aixalà
Marc Sánchez Artigas
Durada:
240 h
Impartició:
presencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 20/12/2021 al 30/04/2022
Calendari del curs:
Horari:
De dilluns a dijous de 19:00 a 21:00h
Divendres de 17:00 a 19:00h
Dissabtes de 9:00 a 14:00h
Ubicació:
ETSE - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria - URV
Campus Sescelades
Avinguda dels Països Catalans, 26, 43007 Tarragona
Preu:
0 €
Beques i facilitats de pagament:

Curs subvencionat pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu

Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 72
Més informació:
Documentació que cal presentar:
- Document d'alta i renovació de la Demanda d'ocupació (DARDO)
- DNI
- Titulació específica requerida
- Carta de motivació, exposant l'interès en la formació, l'experiència professional, si és el cas, i els estudis específicament relacionats amb el tipus de formació
L'avaluació tindrà un caràcter teòric-pràctic i es realitzarà de forma sistemàtica i continua, durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs. Pot incloure's una avaluació inicial i de caràcter diagnòstic per detectar el nivell de partida de l'alumnat.
Entitats col·laboradores:

Temari del curs

Inscripció