Fòrum d'Actualització en Dret Local

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
XIV Fòrum d'actualització en dret local
Durada:
30 h.
Contingut:

1a. jornada. Inauguració, dijous, 13 d’abril de 2023  La contractació administrativa en revisió: línies de reforma

Inauguració

Il·lm. Sr. Joan Maria Sardà i Pradell, alcalde de La Pobla de Mafumet

Il·lma. Sra. Olga Arnau i Sanabra, presidenta, FMC

Lliçó inaugural.- La contractació administrativa dels fons Next Generation UE i el repte de la reforma de la Llei de contractes del sector públic

Dr. José María Gimeno Feliu, catedràtic de dret administratiu, Universidad de Zaragoza i director, Observatorio de la Contratación Pública

Ponència I.- La compra agregada als ens locals

Jordi Voltas i Francisco, cap, Servei d'Aprovisionaments, Contractació i Patrimoni, Ajuntament de Reus

 Ponència II.- Les disfuncions de la contractació administrativa als ens locals

Dr. Josep Maria Sabaté Vidal, vicesecretari general, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

Taula rodona.- El control de la contractació administrativa local

2 ponents anteriors

Il·lm. Sr. Dr. Carlos Maria Coello Martín, magistrat, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, Logronyo i professor associat de dret administratiu, Universidad de La Rioja

Sr. Baldomero Rovira i López, interventor general, Ajuntament de Reus

Sr. Javier Requejo García, viceinterventor general, Ajuntament de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

Moderador: Sra. Noèlia Parreño i Molina, cap, Servei Contractació, Compres i Subvencions, Ajuntament de Tarragona

 

2a. jornada. Dijous, 11 de maig de 2023    Automatització i simplificació administrativa

Ponència I.- El govern obert. Una nova cultura administrativa

Dra. Sílvia Carmona Garias, lletrada, Xarxa Sanitària Social Santa Tecla i professora associada de dret administratiu, URV

Ponència II.- El repte de l’administració digital

Sra. M. Ascensión Moro Cordero, cap, Departament de Govern Obert, delegada de Protecció de Dades, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Ponència III.- La transformació digital i la simplificació administrativa

Dra. M. Concepción Campos Acuña, Codirectora de la Càtedra Buen Gobierno Local, Universidade de Vigo i professora associada de dret administratiu, URV i Universidade de Vigo

Taula rodona.- La implantació de la digitalització al món local

Ponents anteriors

Maria Dolors Róo Garcia, cap, Secció de la Unitat d'e-administració/ ACTIO, SAM, Diputació de Tarragona

Josep Budí Vilaltella, cap, Servei de Tecnologies de la informació i la Comunicació, Ajuntament de Tarragona

Moderador: Ignacio Ri¿o Santos, secretari general, Ajuntament de Vila-seca i professor associat de dret administratiu, URV

 

3a. jornada. Dijous, 1 de juny de 2023       La innovació a l’Administració

Ponència I.- El factor d’innovació com a palanca de canvi a les administracions locals

Borja Colón de Carbajal, director general de coordinació de polítiques públiques, Diputació de Castelló

 Ponència II.- Com l’espai físic ens ajuda a innovar. L’experiència del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya

María José Martí González, gerent, Districte Administratiu, Generalitat de Catalunya

Ponència III.- La innovació en l’assessorament econòmic de les entitats locals

Núria Gras i Nogués, cap, Secció de Suport Econòmic, Servei d’Assistència Municipal (SAM), Diputació de Tarragona i professora associada d’economia, URV

Taula rodona.- El lideratge com a motor de la innovació

Ponents anteriors

Sara Hernández Ibabe, interventora general, Ajuntament de Sevilla

Àlex Grau i Orts, director, Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, Diputació de Tarragona i professor associat de dret administratiu, URV

Moderador: Dr. Francesc Cid i Grau, tresorer, coordinador, SAM, Diputació de Tarragona i professor honorari de dret administratiu, URV.

 

4a. jornada. Dijous, 22 de juny de 2023    VI Jornades de Medi ambient i ens locals (I). La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Ponència I.- La nova Llei de residus: aproximació general

Dra. René Javier Santamaría Arinas, professor titular de dret administratiu, Universidad de La Rioja i investigador associat, CEDAT, URV

Ponència II.- L’impacte de la nova Llei estatal de residus en els ens locals

Dr. Juan José Pernas García, professor titular de dret administratiu, Universidade da Coruña i professor honorari de dret administratiu, URV

Ponència III.- L’establiment de la nova taxa local sobre els residus

Dr. Rodolfo Rubén Salasa i Boix, professor agregat de dret financer i tributari, UPF

Taula Rodona.- La transició cap a una economia circular: experiències locals

Ponents anteriors

Sr. Armengol Grau i Jornet, gerent, Mancomunitat per a la Gestió Integral dels Residus Urbans

Dr. Ignasi Puig i Ventosa, coordinador, Àrees d’Economia i Medi Ambient i de Residus, ENT

Àngel Ruíz de Apodaca Espinosa, catedràtic de dret administratiu, Universidad de Mavarra i investigador associat, CEDAT, URV

Moderadora: Dra. Aitana de la Varga Pastor, professora agregada de dret administratiu i investigadora, CEDAT, URV

 

5a. jornada. Cloenda. Dijous,  6 de juliol de 2023   VI Jornades de Medi ambient i ens locals (II). La mobilitat urbana sostenible

Ponència I.- Ordenació del territori, urbanisme i mobilitat sostenible

Dr. José Francisco Alenza García, catedràtic de dret administratiu, Universidad Pública de Navarra

Ponència II.- Les zones de baixes emissions

Dr. Antonio Fortes Martín, professor titular de dret administratiu, Universidad Carlos III de Madrid

Taula Rodona.- El control de la mobilitat i la circulació: un repte per als ens locals

Ponents anteriors

Dr. Fernando García Rubio, tècnic d’administració general, Ajuntament de Madrid i professor titular en excedència de dret administratiu, Universidad Rey Juan Carlos

Dr. Aaron Gutiérrez Palomero, professor agregat de geografia, URV

Moderador: Sr. Alfons Perona i Gómez, jurista i professor de mobilitat i seguretat vial, EPSI, UAB

Lliçó de cloenda.- El control del soroll pels ens locals

Dr. Jesús Jordano Fraga, catedràtic de dret administratiu, Universidad de Sevilla