Fòrum d'Actualització en Dret Local

Fitxa Tècnica

SESSIONS AJORNADES A CAUSA DE LA PANDÈMIA DE CORONAVIRUS, PENDENT DE REPROGRAMAR NOVES DATES DE REALITZACIÓ
Adreçat a:
  • Secretaris, Interventors i Tresorers d'administració local.
  • Tècnics d'administració general i tècnics d'administració especial i personal al servei de l'Ajuntament de Reus, de la Diputació de Tarragona, dels consells comarcals, d'altres administracions locals i de llurs ens instrumentals públics i privats.
  • Professionals en exercici lliure o dependent, relacionats amb el món local.
  • Estudiants de grau i postgrau de la URV, en general, de la Facultat de Ciències Jurídiques, en particular i d'altres universitats.
Codi:
CADLDA-A11-2019-11
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
Establir un àmbit permanent i continuat d'actualització, perfeccionament, reflexió i debat sobre qüestions d'interès en les diferents matèries que conformen el món de l'administració local.
Direcció:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Coordinació acadèmica:
Josep Ramon Fuentes Gasó
Lucia Casado Casado
Marina Rodríguez Beas
Silvia Carmona Garias
Laura Presicce
Docents:
Jaume Renyer Alimbau
Josep M. Sabaté Vidal
Francesc Cid Grau
José Luis Blasco Díaz
José Fernando Chicano Jávega
Judit Esteve Izquierdo
Joan Plana Solà
Noemi Hernandez Vallverdu
Maria Cruz Gallardo Ruiz
Nuria Gras Nogues
Javier Requejo Garcia
Jaume Fornt Paradell
Alex Tarroja Piera
Carles Bassaganya Serra
Durada:
35 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 12/12/2019 al 18/12/2020
Horari:
Les sessions s'impartiran de 9.30 a 14.30 els següents dies:
12 de desembre de 2019
23 de gener de 2020
20 de febrer de 2020
26 de març de 2020
30 d'abril de 2020
21 de maig de 2020
18 de juny de 2020
Ubicació:
Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Preu:
250 €
Contacte:
Més informació:
DESCOMPTES
100%: treballadors/es de l'ajuntament de La Pobla de Mafumet i professorat i becaris de la URV.
50%: alumnes de la URV o la Fundació URV, menors de 30 anys que no treballin en cap administració.
25%: personal de l'administració local.

Temari del curs