Formació en atenció i abordatge al fenomen dels maltractaments a les persones grans

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Formació en atenció i abordatge al fenomen dels maltractaments a les persones grans
Durada:
10 h.
Contingut:
Mòdul 1 (1r dia): Introducció al fenomen dels maltractaments a les persones grans
Presentació
Què és l'edatisme?
Tipologies de maltractaments i indicadors de risc.
Factors de risc i factors de protecció.
Eines de diagnòstic i avaluació de les situacions.
Mòdul 1 (2n dia): L'abordatge de situacions de maltractaments a persones grans
Marc legal
Eines de protecció
Intervenció en situacions de maltractaments