Fonaments de metodologia d'investigació feminista

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Fonaments de metodologia de investigació feminista
Durada:
52 h.
Contingut:

1. Familiarització del curs (20 de febrer – 5 de març 2017)

1 setm.: Presentació del curs, presentació per part de les docents i del alumnat, funcionament del moodle i dubtes

2 setm.: Debat introductiu a partir del vídeo “Introducció a les I Jornades de Metodologia Feminista organitzades pel SIMReF”, per Barbara Biglia (2011). Aquest primer debat servirà al alumnat per entendre des de un punt de vista pràctic com funciona el curs, el fòrum i introduirà els temes que vindran tractats durant tot el curs. 

 

2. Introducció a l'Epistemologia i Metodologia Feministes (6 – 31 de març 2017)

Continguts per cada setmana

1 setm.: Distingir entre metodologia i epistemologia. Lectura i debat el voltant de text de Sandra Harding (1987): “¿Existe un método feminista?”.

2 setm: L’epistemologia feminista amb els seus tres vessant. Lectura i debat el voltant de text de Norma Blázquez (2010) “Epistemología feminista: temas centrales”.

3 i 4 setmanes: Debats i reflexions col·lectives a partir dels texts i lectures complementaries

 

3. Debat Quantitatiu-Qualitatiu i Perspectiva de Gènere (3 d’abril – 5 de maig 2017)

Continguts per cada setmana

1 setm.: Reflexions i debats a partir del vídeo de Marta Luxán “¿Qué nos oculta el velo estadístico? Reflexión feminista en torno al diseño y explotación de las fuentes de datos sociales”.

2 setm.: Lectura i debat a partir del text de Nicole Westmarland (2001) “The Quantitative/Qualitative Debate and Feminist Research: A Subjective View of Objectivity”.

3 setm.: Lectura i debat a partir del text de Matxalen Legarreta (2008) “El tiempo donado en el ámbito doméstico. Reflexiones para el análisis del trabajo doméstico y los cuidados”.  

4 setm.: Reflexions a partir del anàlisis de bones practiques.

 

4. Recerca Activista (5 – 30 de juny 2017)

Continguts per cada setmana

1 setm: Opinar sobre els conceptes claus d'aquest modulo: Que signifiquen recerca i activisme? Com es relacionen els dos conceptes?

2 setm.: Lectura i debat sobre els textos de Malo, M. (2004) “Prólogo”. En M. Malo (coord) Nociones comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia” i Barbara Biglia (2007) “Desde la investigación-acción hacia la investigación activista feminista”.

3 setm.: Exploració de projectes que semblen abocar per perspectives metodològiques feminista en la ciència i pensar de quines maneres aquestes poden configurar-se en projectes activistes.

4 setm: Es tiraran els fils del mòdul i es debatrà sobre els elements i les dinàmiques més o menys útils, interessants, constructives, també a partir del àmbit professional de cada alumne.