Fonaments de metodologia d'investigació feminista

Fitxa Tècnica

Cal destacar:

PODEN SOL.LICITAR UN DESCOMPTE DEL 50% LES PERSONES QUE ACREDITIN DOCUMENTALMENT QUE SÓN MEMBRES DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA URV, ALUMNI URV, I INVESTIGADORS/ES D'ALTRES INSTITUCIONS QUE FAN RECERCA EN AQUEST CAMP, AIXÍ COM MEMBRES DE COL·LECTIUS VINCULATS AMB ESTUDIS FEMINISTES.

Introducció:

El curs és integralment virtual i està estructurat en 3 mòduls temàtics de 4 setmanes de durada cadascú. També contempla un temps de familiarització amb el curs al principi (15 dies) i un període al final perquè l’alumnat  pugui posar-se al dia amb la participació en els mòduls, el lliurament de treballs finals i el tancament del període d'avaluació (un mes).

Cada mòdul estarà impartit per una docent experta en la matèria, que oferirà el pla de treball específic i els materials (lectures, vídeos, ect.) adequats per debatre juntes sobre el tema proposat (el programa en detall més a baix). Cada 5-7 dies (depenent del mòdul) es fa seguiment de les activitats i del debat del fòrum, resolvent dubtes, qüestions i, si necessari, donant nous imputs al debat.  

Adreçat a:
Estudiants de màster i doctorats, investigadors/res, docents professionals (Treball Social, Educació, Antropologia, Psicologia, entre d'altres) del món de les Ciències Socials (Humanitats, Sociologia, Educació, Pedagogia, etc.) i del tercer sector amb o sense coneixements previs i que vulguin reflexionar sobre la metodologia de la investigació feminista, adquirint les eines bàsiques per aplicar-la al seu context professional. El curs també s'adreça a totes les persones interessades per raons personals o professionals.
Codi:
CFMIFECS-A1-2017-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:
1. Aprendre les diferències i les similituds entre diferents postures epistemològiques.
2. Afavorir l'ús adequat de metodologies de recerca amb perspectiva feminista en les pràctiques de recerca de persones de diferents llocs del món.
3. Saber-se posicionar en debats epistemològics.
4. Conéixer diferents metodologies i mètodes de recerca i poder identificar els més adequats segon el treball a desenvolupar.
5. Saber llegir de manera crítica i reflexionar les opcions metodològiques adoptades en investigació de diferents disciplines.
6. Aprofundir les possibilitats per obtenir coneixements rigorosos amb la seva aplicació.
Coordinació acadèmica:
Barbara Biglia
Sara Cagliero
Docents:
Alejandra Araiza Díaz
Marta Luxán Serrano
Sara Cagliero
Carme Ruiz Martínez
Edurne Jiménez Pérez
Durada:
52 h
Impartició:
online
Dates:
del 20/02/2017 al 14/07/2017
Horari:
Curs online
Ubicació:
Aquest curs s'imparteix mitjançant la plataforma virtual Moodle.
Preu:
280 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
977 77 99 64
Més informació:

Poden sol.licitar un descompte del 50% les persones que acreditin documentalmentque són membres de la comunitat universitària URV, alumni URV, i investigadors/es d'altres institucions que fan recerca en aquest camp, així com membres de col·lectius vinculats amb estudis feministes.

Temari del curs