Exportació de vins i caves

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Exportació de vins i caves
Durada:
100 h.
Contingut:

MODUL 1. ESTRATÈGIA EXPORTADORA

1. Estratègia empresarial. Internacionalització com a estratègia de creixement (anàlisi de l'empresa) com fer un Pla de Promoció Internacional (lliurament d'un model de PPI que s'haurà d'anar omplint durant el curs i presentar-lo al final)

2. Selecció de mercats objectiu. Cóm fer un estudi de mercat. Principals mercats de vins i caves.

3. Recerca d'informació de mercats per Internet

MODUL 2. OPERATIVA DE L'EXPORTACIÓ

4. Ajuts a la Internacionalització. Desenvolupament de les eines de finançament - Normativa per l'entrada de vins i caves a diferents mercats: certificacions, etiquetatge, prohibicions

5. Selecció dels canals de comercialització. Política de preus i marges

6. Estudi de costos. Com saber a quin preu s'ha de vendre i a quin preu ven la meva competència - Documentació administrativa-comercial d'exportació. Com preparar una oferta i fer una expedició

7. Logística de vins i caves. Incoterms i documents de transport

8. Mitjans de pagament. El crèdit documentari

9. Duanes i Fiscalitat. Operacions especials. Impostos especials a la UE

10. Preparació d'una missió comercial i d'una fira (com a visitant i com a expositor)

11. Tècniques de venda. Argumentari comercial. Elevator's pitch segons interlocutor

12. Estratègia Digital I. Lloc web, Marketplaces, SEO, SEM.

13. Estratègia Digital II. Xarxes Socials, Analítica web.

MODUL 3. ANALISI PRÀCTIC DELS PRINCIPALS MERCATS

14. Cas Pràctic. Negocis a Europa (Especial Atenció a Alemanya)

15. Cas Pràctic. Negocis a Europa (Especial Atenció als Païssos nòrdics)

16. Cas Pràctic. Negocis a USA

17. Cas Pràctic. Negocis a Xina

18. Cas Pràctic. Exportació de cava

MODUL 4. PREPACIÓ PER PROWEIN

19. Presentació del PPI per part dels alumnes (Octubre). Presentació del producte (preferiblement en anglès)

20. Que NO fer a l'hora d'exportar. Experiències negatives i solucions