Experiències Innovadores en l'Àmbit de la Salut Mental

  • Curs obert
  • Curs semipresencial

Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Professionals de la Salut Mental

Codi:
CEINACS-I3-2022-7
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Objectius:

Aprofundir en les eines de funcionament de dispositius en salut mental que funcionen més enllà de la dimensió clínica. Dispositius que promouen la construcció participativa de processos de salut.

Coordinació acadèmica:
Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre
Docents:
Ángel Martínez Hernáez
Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre
Alfredo Olivera
Durada:
4 ECTS
Impartició:
semipresencial
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà, Català
Dates:
del 23/04/2022 al 18/06/2022
Especificació durada:
Hores Presencials: 25 h - Hores No Presencials: 15 h
Horari:

  • Divendres alterns de 18.00 a 21.00 h
  • Dissabtes alterns de 9.00 a 14.00 h (i alguns dissabtes de 16.00 a 19.00 h)

Ubicació:
Centre Civic Convent de Sant Agusti
C/ del Comerç 36 - BARCELONA.
-------------------------------------
Fundació Congrés Català de Salut Mental
C/ Aragó, 141 - 143. 4art - BARCELONA
Preu:
365 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores: Samantha Gascó
Telèfon: 977 779 963
Més informació:

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat mitjançant la Fundació Estatal FUNDAE. Per a més informació podeu adreçar-vos a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Temari del curs

Inscripció