Departament d'Empresa i Coneixement


Realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les Universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu

Referencia Título Fecha inicio Fecha fin
001-P-001022 PLA D'ACTUACIONS EN VALORITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ URV I LA URV 01/01/2016 31/12/2020