Entrenament de Pacients Simulats

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Formació Inicial en Grup
Durada:
6 h.
Contingut:

 

1. Avaluació comunicació

1.1.        Anamnesi

1.2.        Exploració física

1.3.        Comunicació

1.3.1.    Revisió dels llistats avaluatius del MAPE 2 (Mapa de frases claus per a Pacients Estandarditzats).

2. Feedback

2.1.        Aspectes claus per elaborar un bon feedback

2.1.1.    Què cal dir i com s’ha de dir

3. Aspectes pràctics

3.1.        Horaris, material, llistats...

3.2.        Repàs de les instruccions que reben els alumnes

3.3.        Concreció d'horaris de les tutories individualitzades

 

Mòdul:
Tutories Individualitzades
Durada:
3 h.
Contingut:

 

  1. 1. Entrenament del cas amb un instructor
  2. 2. Simulacions casos: pacient simulat i instructor
  3. 3. Anàlisi del feedback

 

Mòdul:
Sessió Taula Rodona
Durada:
1 h.
Contingut:
  1. 1. Opinió personal dels pacients simulats en relació a:
  2. 2. Contingut (coneixement, interpretació, estandardització, nivell d’atenció, ...)
  3. 3. Avaluació (fiabilitat, nivell de seguretat...)
  4. 4. Feedback (tractament de l’alumne pel seu nom, facilitació de reflexió, gestió del temps...)
  5. 5. Instal·lacions (qualitat espais físics, materials, ...)
  6. 6. Organització (organització general activitat, temps dedicat a cada entrevista, ...)
  7. 7. Utilitat (expectatives, satisfacció...)

 

Mòdul:
Entrenament de Pacients Simulats
Contingut:
Continguts