Entrenament de Pacients Simulats

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Voluntaris interessats en participar com a pacients simulats en les activitats dels CFIS-JMMC
Codi:
CEPSIS-A3-2022-2
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Reproduir el cas de manera estàndard Realitzar un feedback amb claredat i seguretat
Coordinació acadèmica:
Juan González Ramírez
Docents:
Juan González Ramírez
Durada:
10 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 01/02/2022 al 31/10/2023
Horari:
A determinar, en funció dels alumnes inscrits
Ubicació:
Hospital de Sant Joan. Aules de docència
Preu:
0 €
Contacte:

Temari del curs