Universitat Rovira i Virgili


HORIZON-CSA
Reference Title Start date End date
101096563 Interconnecting 4 helix innovation ecosystems in european regions (INTEGER) 01/02/2023 31/01/2025

MEC€NES
Reference Title Start date End date
2018MECENES-01 LA FIBROMIALGIA EN HOMBRES, LA GRAN DESCONOCIDA 01/09/2018 31/08/2019

R2B 2016
Reference Title Start date End date
2016R2B-01 L'execució civil privada: realització per persona o entitat especialitzada 01/01/2017 30/06/2017
2016R2B-03 SMART WEARABLE PATCH: A breakthrough tool for monitoring dehydration 01/01/2017 31/12/2017
2016R2B-04 PrediTASK: Gestió intel·ligent de tasques de manteniment en entorns industrials 01/01/2017 31/12/2017
2016R2B-05 GPU Accellerated Artificial Intelligence for Quantitative Micrograph Analysis 01/01/2017 31/12/2017
R2B 2015
Reference Title Start date End date
2015R2B-01 Creatimeter: a telemedicine tool for monitoring renal dysfunction 01/01/2016 31/12/2016
2015R2B-03 Recobriments de dispositius avançats pel sistema cardiovascular 01/01/2016 31/12/2016
2015R2B-02 Sistema RFID de classificació de roba neta en residències 01/01/2016 31/12/2016
R2B 2014
Reference Title Start date End date
2014R2B-09 GreenSmart Net 01/01/2015 31/12/2015
2014R2B-12 Valorització de la tecnologia d'aïllament d'ADN fetal de plasma matern per a la detecció de trastorns de l'embaràs 01/01/2015 31/12/2015
2014R2B-13 Equip demostrador per a la detecció de traces de benzè en aire basat en nanotubs de carboni funcionalitzats 01/01/2015 31/12/2015