Fundació bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona


OBRA SOCIAL
      
Reference Title Start date End date
T15212S Programa per a promoure l'estudi i el tractament del dolor crònic infantil. Millorar la qualitat de vida dels nens amb dolor crònic (i la dels seus familiars) és possible. 21/12/2015 31/10/2016