FUNDACIÓ BANCÀRIA CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

Programa CaixaImpulse


CAIXAIMPULSE
Reference

Title

Start Date End Date
CI17-00057 Kamleon: Smart Patch for hydration monitoring 21/11/2017 30/11/2018
CI15-00010 CreatSens: a tool for checkinh creatinine at home 15/09/2015 01/03/2016
AJUTS D’OBRA SOCIAL
“LA CAIXA”
Reference

Title

Start Date End Date
GE19-00070 Educa Jujol, El Projecte Educatiu del Territori Jujol 06/11/2019 30/11/2020