Embenatges Funcionals

Fitxa Tècnica

Temari del curs

Mòdul:
Embenatges Funcionals
Durada:
8 h.
Contingut:
Mòdul 1 (dia 1): Curs embenatges funcionals (teòric-pràctica)
Presentació
Definició
Objectius
Indicaciions
Contraindicacions
Avantatges
Material
Tècnica
Premises
Metodologia
Part pràctica
Mòdul 2 Curs embenatges funcional (pràctica)
Part pràctica
Limitació flexió de dit
Limitació flexió de canell
Limitació moviment MCF
Limitació de la flexió de la 1º MCF i canell
Limitació de la oposició
Contenció general
Limitació de l'ABD
Contenció de ròtula
Protecció de la inversió
Corecció d'un galindó
Fascitis plantar
Espoló
Costelles
Epicondilitis