Embenatges Funcionals

Fitxa Tècnica

Adreçat a:
Metges i infermeres
Criteris de selecció:
Associat CISTE
Codi:
CDEFS-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
Conèixer les principals situacions d'urgència i/o emergència en situació de traumatisme Adquirir els coneixements teòrics i habilitats necessàries per realitzar un embenatge funcional Posar en marxa l'embenatge funcional Adquirir els coneixements teòrics i habilitats necessàries per a la realització d'embenatges funcionals Conèixer les diferents tècniques d'embenatges funcional Adquirir l'habilitat en l'aplicació pràctica de les diferents tècniques d'embenatges funcionals
Coordinació acadèmica:
Sílvia Reverté Villarroya
Estefanía Ferreres García
Docents:
Estefanía Ferreres García
Durada:
8 h
Impartició:
presencial
Dates:
del 20/02/2023 al 27/02/2023
Horari:
9.00-13.00h
Ubicació:
Centre d'Innovació en Simulació Territorial. AV Remolins 13
Preu:
25 €
Contacte:
José Maria Esteban - josemaria.esteban@fundacio.urv.cat

Temari del curs