Els budismes mahayana i vajrayana: ensenyances i pràctiques

Fitxa Tècnica

Sessions informatives:
23/03/2023 13:00 Enllaç reunió: https://eu.bbcollab.com/guest/4f5b611a524044f38c2f6bd0069bb44a
Coorganitza:

Logo FUNDACION DHARMA-GAIA

Introducció:

Aquest és un curs teòric-experiencial dissenyat amb el propòsit de proporcionar una visió concisa però completa i integral dels budismes mahāyāna i vajrayāna i del budisme tibetà. Després de considerar el desenvolupament del budisme després de la mort del Buda, el curs se centra en la història, la filosofia i les pràctiques del mahāyāna indi. Analitzarem els orígens d'aquesta tradició; el seu cos escriptural; la seva concepció del Buda, de la budeitat, i el seu ideal del bodhisattva; la doctrina del tathāgatagarbha; les reformulacions filosòfiques de les escoles mādhyamaka i yogācāra; el budisme devocional i les seves manifestacions; i el seu art. Seguidament, passarem a analitzar la irradiació del mahāyāna per Àsia Central i Àsia de l'Est. Considerarem el context històric i cultural de la recepció del budisme a la Xina i la seva sinització. Estudiarem les principals escoles del budisme xinès—tiantai, huayan, i de la terra pura—, i les seves doctrines i mestres, i llegirem extractes de sutras i escriptures. Dedicarem especial atenció al desenvolupament de l'escola chan i realitzarem pràctiques de meditació en l'estil d'aquesta tradició. Posteriorment, tractarem del budisme a Corea i el Japó, amb especial recalcament en el seon coreà i el zen japonès. Finalment, explorarem el vajrayāna i el budisme tibetà, la difusió del budisme indi al Tibet, els llinatges i doctrines de les escoles budistes tibetanes, i l'escola del Bön. Les explicacions doctrinals s'alternaran amb la lectura de sutras i fragments d'escriptures. El curs compta amb un vessant experiencial amb pràctiques de la meditació en el context del budisme tibetà.

Adreçat a:
Estudiants i públic en general interessat en la temàtica
Codi:
CBUDVACA-A1-2023-1
Títol al que dóna dret:
Certificat d'aprofitament
Objectius:
  • Conèixer la història i el context cultural de la tradició budista.
  • Aprendre els fonaments filosòfics, doctrinals i pràctics del budisme tibetà i de l'Àsia oriental.
  • Conèixer el budisme de les tradicions mahayana i vajrayana pel que fa a les seves doctrines, practiques espirituals i textos essencials.
  • Aprendre i experimentar les bases de la meditació vajrayana.
Coordinació acadèmica:
Jaume Vallverdú Vallverdú
Daniel Millet Gil
Docents:
Agustí Pàniker Vilaplana
María Elvira Ríos Peñafiel
Elías Manuel Capriles Arias
Durada:
60 h
Impartició:
online
Idiomes en que s'imparteix:
Castellà
Dates:
del 11/04/2023 al 29/06/2023
Especificació durada:
3 mesos
Horari:
De 16 a 18:30 h (dates segons calendaris)
Ubicació:
Campus Virtual (MOODLE)
Preu:
180 €
Contacte:
Telèfon de contacte:
Entitats col·laboradores:

Imatge del bodhisattva Guanyin assegut. Període de la dinastia Liao (916-1125 e.c.). Cortesia del Museu d'Art Budista del Monestir Tsz Shan a Hong Kong.

Temari del curs

Inscripció